Privacy Verklaring en Cookies

  1. PRIVACY POLICY UNIEK nagelstudio

Deze Privacy Policy beschrijft hoe UNIEK nagelstudio (verder; UNIEK) persoonsgegevens behandelt, verzamelt en gebruikt. Onder ”persoonsgegevens” moet worden verstaan stukjes informatie die kunnen worden gebruikt om een werkelijk bestaande (natuurlijke) persoon aan te duiden of te traceren. Bij het gebruik van deze website buiten Nederland kunnen lokale regels van toepassing zijn.

UNIEK bestaat uit de volgende entiteiten:

• UNIEK nagelstudio
■ Burg. Wijnenstraat 37
■ 5721 AG Asten
■ Nederland
■ KVK: 72835141

1.1 WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT UNIEK EN WAARVOOR?
Wettelijke gronden voor het verzamelen en het gebruiken van persoonsgegevens; UNIEK mag
persoonlijke informatie alleen gebruiken voor zakelijke of andere wettige doeleinden, zoals:
■ wanneer dat noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen in verband met de
exploitatie van de website, waaronder procesverbetering en onderhoud van de website, het
verstrekken van informatie aan u, direct marketing;
■ wanneer u hiermee heeft ingestemd om specifieke, uitdrukkelijk omschreven en
gerechtvaardigde doeleinden; en/of
■ wanneer dit noodzakelijk is voor wettelijke verplichtingen.
Persoonsgegevens gebruikt die door u zijn verstrekt:
Contactformulier – wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen wanneer u vrijwillig het
contactformulier op onze website invult. Persoonsgegevens die dit kan omvatten zijn uw aanhef,
naam, naam organisatie, e-mailadres en telefoonnummer. Deze persoonsgegevens worden alleen
gebruikt om te reageren op uw vragen, en/of om diensten en/of informatie, die u hebt aangevraagd,
te verstrekken.
Klantenservice – wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen wanneer u contact opneemt met
onze klantenservice om uw vraag en/of klacht in behandeling te kunnen nemen. Wij zullen alleen
gegevens verzamelen voor zover nodig om u van dienst te kunnen zijn met uw vraag en/of klacht.

1.2 VERSTREKKING GEGEVENS AAN DERDEN
UNIEK geeft in beginsel geen persoonlijke informatie van haar klanten door buiten de UNIEK
groep. Binnen de UNIEK groep kunnen persoonlijke gegevens echter wel uitgewisseld worden.
Sommige diensten die wij leveren vereisen echter de betrokkenheid van derden. Wij hebben deze
derden zorgvuldig geselecteerd en de wettelijke vereiste maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Aan deze derden worden slechts
persoonsgegevens beschikbaar gesteld voor zover deze derde deze gegevens nodig heeft ter
uitvoering van de betreffende diensten. Deze derde, de verwerker, is verplicht om alleen te handelen op aanwijzing van UNIEK , geen persoonsgegevens bekend te maken zonder specifieke
bevoegdheid, toereikende operationele en technische beveiligingsmaatregelen te implementeren en UNIEK in de gelegenheid te stellen toe te zien op de naleving.
Wij kunnen uw informatie aan andere derden, zoals toezichthouders en wetshandhavingsinstanties, verstrekken indien wij wettelijk verplicht zijn om dit te doen of wanneer dit nodig is met betrekking tot de voorkoming en opsporing van fraude, andere strafbare feiten en/of om netwerk- en
informatiebeveiliging te waarborgen.Social media providers verzamelen rechtstreeks persoonsgegevens.
Raadpleeg het privacyreglement van de betreffende social media provider voor meer informatie over welke persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt.

1.3 BEWAREN EN VERNIETIGEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Wanneer we persoonlijke informatie verwerken, streven we er naar zo weinig mogelijk
persoonsgegevens te verwerken. UNIEK mag alleen persoonlijke informatie verzamelen die
toereikend, relevant en niet overmatig is. Ook zullen we irrelevante of overmatige gegevens op een
veilige manier vernietigen of verwijderen. Uw gegevens worden bewaard zolang het nodig is om
onze diensten te kunnen leveren en de beste service te kunnen bieden. Voor bepaalde gegevens
kunnen wij verplicht zijn deze voor een langere tijd op te slaan, bijvoorbeeld indien dit wordt vereist
door de wet.

1.4 GEGEVENSBEVEILIGING
UNIEK hecht veel waarde aan goede beveiliging van persoonsgegevens. Daarom hebben wij
passende veiligheidsmaatregelen getroffen ter bescherming van uw persoonsgegevens en ter
voorkoming van onbevoegde toegang, onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging. Zo hebben we
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
■ Alle personen die namens UNIEK van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden
aan geheimhouding daarvan;
■ We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
■ Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
■ We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

■ Onze bestuurders zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

1.5 VERTROUWELIJKE INFORMATIE
UNIEK erkent dat de door u verstrekte informatie vertrouwelijk kan zijn. Wij zullen nooit onjuist of
onrechtmatig gebruik van vertrouwelijke informatie toestaan. Wij zullen de vertrouwelijkheid van uw
persoonsgegevens handhaven en deze gegevens beschermen in overeenstemming met onze Privacy
Policy en alle toepasselijke wetten.

1.6 KENNISNEMING EN VERBETERING VAN UW GEGEVENS
U heeft het recht:
■ op verzet tegen gebruik van persoonsgegevens; inzage en rectificatie van persoonsgegevens;
■ om vergeten te worden;
■ om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor directmarketingdoeleinden. Als u wilt weten welke gegevens wij over u hebben vastgelegd, of als u contact met ons wilt
opnemen om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via info@unieknagelstudio.nl

1.7 WIJZIGINGEN IN ONZE PRIVACY POLICY
Onze Privacy Policy kan te allen tijde door ons worden gewijzigd. Op deze pagina vindt u de meest
recente informatie. Deze versie is voor het laatst herzien op 05 Mei 2021.


COOKIES UNIEK nagelstudio

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat je de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek opgeslagen. Met cookies kan een website je bijvoorbeeld herkennen bij een volgend bezoek. Dat is handig als je niet telkens opnieuw wilt inloggen.

Welke cookies gebruiken wij?

Functionele cookies ja
Analytische cookies ja
Cookies om te optimaliseren ja
YouTube-cookies nee
Advertentie-cookies nee
Personalisatie-cookies ja

Functionele cookies
Functionele cookies plaatsen we altijd en zijn nodig om de website goed te laten werken. Deze cookies hebben weinig impact op je privacy en worden anoniem ingezet. Zo kunnen wij onze online dienstverlening uitvoeren. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kunt blijven op de website wanneer je dat wilt. Met de cookies van Live Chat en Zendesk zorgen wij ervoor dat je ons via de chatfunctie een vraag kunt stellen.

Niet-functionele cookies
Naast functionele cookies plaatsen we ook standaard analytische cookies. Dat zijn niet-functionele cookies, omdat ze niet nodig zijn om de website goed te laten werken.

Pas wanneer je akkoord gaat met het plaatsen van cookies, plaatsen we ook een aantal andere niet-functionele cookies. Deze hebben allemaal verschillende doeleinden en zorgen ervoor dat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Zo gebruiken we cookies om op onze website online survey’s te tonen, verbeteringen op onze website te testen, social media buttons te tonen of om relevante advertenties voor onze diensten te kunnen tonen op andere websites.

Analytische cookies
Met analytische cookies kunnen we het websitebezoek meten: bijvoorbeeld hoe vaak onze site wordt bezocht en naar welke informatie bezoekers zoeken. Zo weten we welke delen van de site populair zijn en hoe we onze website kunnen verbeteren. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden na verzameling anoniem gemaakt.

We willen weten of wijzigingen die we doen aan de website ook verbeteringen zijn. Daarom voeren we verbeteringen vaak eerst uit in een A/B-test: bezoekers zien dan op hetzelfde moment een aangepaste versie van de website. Cookies zorgen ervoor dat je de juiste versie van een pagina ziet en meten de resultaten. Zo optimaliseren we steeds de website.

Met Adobe Analytics en Google Analytics kunnen we de data beter begrijpen. De analytische cookies plaatsen we altijd bij een bezoek aan onze website.

Met analytische cookies verzamelen we onder andere de volgende gegevens:

Het aantal bezoekers op onze webpagina’s.
Hoelang een bezoeker op onze site is.
Waar bezoekers naar zoeken (zoekopdrachten).

Gegevens over je browser en apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals besturingssysteem en schermgrootte.
Hoe je op onze website terecht bent gekomen (bijvoorbeeld omdat je op een advertentie van ons hebt geklikt, of op een link in een e-mail).
Anonieme gegevens die je invult in een formulier, zoals het type auto of type dekking.
De snelheid van onze website om je browser te kunnen meten. Met deze informatie kunnen we mogelijke problemen met de prestaties van onze website op tijd ontdekken en oplossen.
Privacy
Meer informatie over wat Adobe en Google met de verzamelde gegevens doen, lees je in de privacyverklaring van Adobe, de privacyverklaring van Google en de privacyverklaring van mPulse. Deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen.

Wij geven met analytische cookies nooit jouw persoonsgegevens (zoals naam, adres, BSN en telefoonnummer) door aan Adobe of Google. In onze privacyverklaring lees je hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Optimalisatie cookies
Met de tool Usabilla doen we onderzoek op de website. Zo kun je altijd feedback achterlaten op de website. Ook vragen we op bepaalde pagina’s of we je goed hebben geholpen met dat artikel. Daarnaast gebruiken we ook een online survey waarin we vragen om jouw mening over onze website. Deze informatie gebruiken we om onze website steeds te verbeteren. De cookie zorgt ervoor dat je niet onnodig vaak de survey krijgt te zien. Ook geeft de cookie informatie door over jouw besturingssysteem en de browser waarmee je de website bezoekt.

Cookies blokkeren en verwijderen
Je kunt ook via je browser je cookies blokkeren. Blokkeer je alle cookies, dan kunnen websites minder goed werken. Daarom kun je beter alleen de ongewenste cookies selectief uitschakelen via de instellingen van je browser. Zo blokkeer je meteen ook cookies van andere websites.

Wil je geen cookies van onze website geplaatst hebben? Kies er dan in onze cookiemelding voor om onze cookies niet te accepteren. Deze melding zie je als je onze site voor het eerst bezoekt. Heb je onze cookies eerder geaccepteerd, dan krijg je deze melding niet meer te zien en moet je eerst onze cookies verwijderen.

Analytische cookies
Analytische cookies verzamelen (vaak anoniem) gegevens en statistieken om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken, zodat we de website en onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Google Analytics
Via Google Analytics worden op deze website (geanonimiseerd) gegevens over het bezoekgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers door de website navigeren. Wij gebruiken deze informatie om beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.